นาย จรูญ อัศวเรืองชัย
ประธานกรรมการ
บริษัทสีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด
สาส์นจากประธานกรรมการ และผู้ก่อตั้ง
ธุรกิจนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2500 เมื่อ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ไทยฮวด ธุรกิจของครอบครัวผม ได้ทำสัญญา กับ บริษัท กันไซเพ้นท์ จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์สี ของ กันไซเพ้นท์ แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย เราเป็นผู้บุกเบิกตลาดสีรายต้นๆ ในประเทศไทย

ต่อมาเราเห็นว่าการจะขยายธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจำเป็นต้องมีโรงงานผลิตสีภายในประเทศ ประกอบกับรัฐบาลไทยในยุคนั้นได้สนับสนุนให้ตั้งโรงงานผลิตสินค้าต่างๆภายในประเทศ เพื่อทดแทนการนำเข้า จึงได้ชักชวนให้ บริษัท กันไซเพ้นท์ จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) ให้มาลงทุนในประเทศไทย จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2511 ได้มีการทำสัญญาร่วมทุนระหว่าง ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ไทยฮวด และ บริษัท กันไซเพ้นท์ จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) ก่อตั้ง บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด โดยโรงงานได้เริ่มทำการผลิตเป็นทางการในปี พ.ศ. 2513

40 กว่าปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ผ่านอุปสรรคและวิกฤตการณ์ต่างๆ มากมาย ในปี พ.ศ. 2518 เราประสบกับวิกฤติราคาน้ำมันครั้งแรก หลังจากนั้น เราต้องเผชิญกับวิกฤติค่าเงินบาท ในปี พ.ศ. 2523 และอีกครั้งในปี พ.ศ. 2540 แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ก็สามารถยืนหยัดและรอดพ้นจากมรสุมต่างๆ ได้อย่างแข็งแรงและมั่นคง จนถึงวันนี้ เรามีโรงงานสองแห่งทั้งที่จังหวัดสมุทรปราการและจังหวัดระยอง

สิ่งสำคัญที่ขอให้ตระหนักคือ ความสำเร็จของบริษัทฯ ในวันนี้ไม่อาจเกิดขึ้นได้ หากทุกฝ่ายในอดีตไม่ร่วมแรงร่วมใจกัน ความสำเร็จในวันนี้ทั้งหมดเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่าย ตั้งแต่ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ไทยฮวด บริษัทกันไซเพ้นท์จำกัด ผู้บริหารและความเสียสละของพนักงานบริษัทฯทุกคน

มร. โทชิฮิโกะ อิโนะอุเอะ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัทสีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด
สาส์นจากกรรมการผู้จัดการ
หากจะกล่าวย้อนไปเมื่อ 40 ปีที่แล้วในช่วงครึ่งปีหลังของปี พ.ศ.2503 นั้น ประเทศญี่ปุ่นอยู่ในช่วงกลางของยุคที่เศรษฐกิจของประเทศกำลังเฟื่องฟู และ มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง นอกจากนี้ ยังเป็นช่วงเริ่มแรกที่บริษัทญี่ปุ่นต่างๆ นิยมออกไปตั้งโรงงานผลิตยังต่างประเทศ กันมากมาย บริษัทผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศญี่ปุ่นก็เช่นกัน

ด้วยเหตุนี้ บริษัทสีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด จึงเกิดขึ้น จากความร่วมมือกันระหว่างห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ไทยฮวดและบริษัทกันไซเพ้นท์ จำกัด ( ประเทศญี่ปุ่น ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะสามารถก้าวไปด้วยกันกับบริษัทฯเหล่านั้น ซึ่งไปตั้งฐานการผลิตยังต่างประเทศ จากความร่วมมือของไทย และญี่ปุ่นนี้เอง จึงได้ร่วมกันก่อตั้ง บริษัทสีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด ขึ้น เมื่อกว่า 40 ปีที่แล้ว และได้กลายเป็น Partner ทางธุรกิจที่ดี นับตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน

ต่อมา ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤตการณ์น้ำมัน ถึงสองครั้ง ยิ่งกว่านั้น ยังเกิดวิกฤติด้านการเงินของเอเชียในช่วง ครึ่งหลังของทศวรรษที่ 90 ทำให้พนักงานทุกคน ต้องใช้ความอดทนและพยายามในการทำงานเป็นอย่างมาก ประกอบกับการแก้ปัญหาด้วยไหวพริบปฎิภาณ จึงสามารถก้าวข้ามวิกฤติในครั้งนั้นมาได้

หลังจากนั้นแรงผลักจากการขยายตัวทางเศรฐกิจของประเทศไทย รวมถึงการดำเนินงานโดยยึดหลักนโยบายที่ว่า " ลูกค้ามาเป็นอันดับหนึ่ง (CUSTOMER FIRST) " จึงทำให้บริษัทฯสามารถขยายกิจการอย่างต่อเนื่องมาจนทุกวันนี้

จวบจนปลายปี พ.ศ.2549 บริษัทฯได้ก่อตั้งโรงงานใหม่ขึ้น เป็นโรงงานที่สร้างขึ้นโดยการรวบรวมเอาเทคโนโลยี่ที่ทันสมัยของการสร้างโรงงานใหม่ ประกอบกับ Know How ใหม่ล่าสุดจาก บริษัทกันไซเพ้นท์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น สำเร็จเป็น โรงงานที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งสามารถทำการผลิตสี Waterborne สำหรับรถยนต์ได้ และเป็นโรงงานต้นแบบทั้งในด้านคุณภาพ และด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทในเครือกันไซเพ้นท์ ทั่วภูมิภาคเอเชีย ทุกวันนี้ บริษัทฯจึงส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพสูง และเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม พร้อมๆกับการตอบสนอง ตามความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าบริษัทฯ

และจากนี้ไป บริษัทสีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าของเรา ให้สูงยิ่งขึ้น และ ตั้งใจว่า จะใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อที่จะเป็นบริษัทที่เป็นเลิศ ซึ่งให้ความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าได้ ในฐานะที่เป็นผู้นำกลุ่ม บริษัทกันไซเพ้นท์ กรุ๊ป ในภูมิภาคเอเชียแห่งนี้

ประวัติ
เกิดเมื่อปี พ.ศ.2490 ที่เมือง คานากาว่า ประเทศญี่ปุ่น จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้านเคมีอุตสาหกรรม แห่งมหาวิทยาลัย Kyushu Industrial University

เริ่มเข้าทำงานกับบริษัทกันไซเพ้นท์ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2513 ในฝ่าย Technical Department ดำรงตำแหน่งสูงสุด เป็น Technical General Manager ฝ่าย Overseas Department of Automotive Paint หลังจากนั้น ได้รับมอบหมายให้เป็น President บริษัท Hunan Kansai Automotive Coatings Co.,Ltd. ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเวลา 4 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นทางการจากผู้ถือหุ้นของบริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด ให้เป็นกรรมการผู้จัดการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จวบจนถึงปัจจุบัน