บริษัทสีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด ผู้ผลิต สีตราพัด สีอุตสาหกรรมคุณภาพชั้นนำของไทย
ตลอดระยะเวลากว่า 4 ทศวรรษ ที่ " สีตราพัด " เครื่องหมายการค้าของสีคุณภาพ ได้อยู่คู่กับประเทศไทย รองรับความต้องการของตลาด และอุตสาหกรรมภายในประเทศ ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยในกระบวนการผลิตสี อีกทั้งการวิจัย และพัฒนาเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยคำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานปรัชญาในการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม และ ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่บริษัทสีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยการร่วมทุนระหว่างบริษัทกันไซเพ้นท์ จำกัด หนึ่งในผู้ผลิตสีชั้นนำของโลกและเป็นบริษัทสีที่ใหญ่ที่สุดบริษัทหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น กับ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลไทยฮวด ตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัท กันไซเพ้นท์ จำกัด เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2511

ก่อตั้ง
21 มีนาคม 2511
ทุนจดทะเบียน
400 ล้านบาท
ผู้ถือหุ้น
  • บริษัทกันไซเพ้นท์ จำกัด 6-14, Imabashi 2-chome, Chuoku, Osaka 541-8523
  • ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ไทยฮวด 5 ถนนดำรงรักษ์ เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพ ฯ 10100
  • บริษัทโฮโซด้าเทรดดิ้ง จำกัด 15-7, Nishi-Temma 5-chome, Kitaku, Osaka 530-0047
กำลังการผลิต
48,000 ตันต่อปี
โรงงานเทพารักษ์ : สีสำหรับยานยนต์ / ชิ้นส่วนยานยนต์ และรถจักรยานยนต์ ( ที่ใช้ตัวทำละลายเป็นองค์ประกอบ ) สีสำหรับอุตสาหกรรม ( เครื่องใช้ไฟฟ้า / โลหะก่อนขึ้นรูป / ชิ้นงานพลาสติก / และอุตสาหกรรมทั่วไป ) สีโครงสร้างอุตสาหกรรมหนัก สีพ่นซ่อมรถยนต์ สีทาอาคารและตกแต่ง
โรงงานระยอง : สีสำหรับยานยนต์ ( ที่ใช้ตัวทำละลายเป็นองค์ประกอบ และใช้น้ำเป็นองค์ประกอบ )

เป็นบริษัทสีอันดับ 1 ของประเทศไทยที่แข็งแกร่งทางธุรกิจโดยใช้ เทคโนโลยีระดับสูง
เพื่อพัฒนาคุณภาพความปลอดภัย และ สิ่งแวดล้อม


- สร้างความพึงพอใจสูงสุดด้านผลิตภัณฑ์ และ บริการให้กับลูกค้า
- รับผิดชอบต่อชุมชน และ สังคมในด้านสิ่งแวดล้อม และ ความปลอดภัย
- ดูแลด้านอาชีวอนามัย และ ความปลอดภัยของพนักงาน